– NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W LUBLINIE

Informacje z Urzędu Miasta Lublin dot. rekrutacji i naboru:

Uwaga! Wnioski rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy 1 składamy w gabinecie wicedyrektora p. Bożeny Kuleszy – I piętro. Godziny przyjmowania wniosków na dole strony.


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 (klasa 0)

Harmonogram rekrutacji:

 • 27.02.2023 – 10.03.2023 do godz. 15:00 – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców.
 • 31.03.2023 godz. 12:00 – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych.
 • 31.03.2023 od godz 12:00 – 07.04.2023 do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania – musi złożyć każdy rodzic, w przypadku niezłożenia dziecko będzie skreślone z listy!
 • 11.04.2023 godz. 12.00 – publikacja listy kandydatów przyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

 • 15.05.2023 – publikacja wolnych miejsc
 • 15.05.2023 – 19.05.2023 do godz. 15:00 – składanie wniosków przez rodziców
 • 12.06.2023 godz. 12:00 – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
 • 12.06.2023 – 16.06.2023 (15:00) – Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania
 • 19.06.2023 (12:00) – Publikacja listy kandydatów przyjętych

Kliknij poniżej, aby zalogować się do systemu.

link


Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram rekrutacji:

I etap (obwodowy):

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

 • Termin: od 27 luty 2023 r. do 13 marca 2023 r.

II etap (rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza odwodu danej szkoły):

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – przeczytaj o kryteriach (sposoby składania wniosku rekrutacyjnego poniżej).

 • Termin: od 21 marca 2023 r. do 28 marca 2023 godz 14:00
 • 31 marca 2023 r. o godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 3 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r., godz. 14:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie pierwszej poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki po zakwalifikowaniu się kandydata do wybranej szkoły należy postąpić analogicznie, jak przy składaniu wniosków (informacja poniżej).
 • 17 kwietnia 2022 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona od 12 maja 2023 r. do 17 maja 2022 r. (o ile będą wolne miejsca w danej szkole).

UWAGA:

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.

Kliknij poniżej, aby zalogować się do systemu.

link


Godziny przyjmowania wniosków w gabinecie dyrektora.

Poniedziałek: 11:00 – 16:30
Wtorek: 14:00 – 16:30
Środa: 14:30 – 16:30
Piątek: 11:00 – 16:30

Attachments

Back to top