– STOŁÓWKA


Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie aktualizacjazobacz

Karta zgłoszeniowa ucznia kl. I-VIII do stołówki szkolnej – pobierz

Harmonogram przerw obiadowych – pobierz

Zasady korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych oraz czytnika elektronicznego – pobierz

Wydanie duplikatu kartypobierz

Warunkiem korzystania z obiadów w szkole jest złożenie karty zgłoszeniowej do intendenta w wyznaczonym terminie.

Informujemy, że intendent pracuje w godzinach: 6.30 – 14.30

Tel. do gabinetu intendenta: 515-932-408

Kontakt do intendentki przez dziennik elektroniczny Vulcan p. Bogumiła Łubianka.


Opłata za obiady

Szkoła

Uwaga zmiana! Od września 2021 obowiązuje indywidualny numer konta.

W tytule przelewu należy wpisać miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Wpłaty za korzystanie z posiłków (klasy I-VIII) należy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca (data zaksięgowania na koncie szkoły) tzn.: opłatę należy dokonać w takim terminie, aby do 10 dnia miesiąca wpłynęła na konto szkoły (listy nadpłat dostępne u intendenta).

W przypadku nieobecności dziecka w szkole, rodzice zobowiązani są zgłosić odpis posiłków u intendenta do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności (na podstawie Uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r.).

Jak zgłosić nieobecność na obiedzie w dzienniku Vulcan?
Instrukcja zgłaszania nieobecności dziecka w dzienniku Vulcan

Oddział przedszkolny

BANK Pekao S.A – dla oddziału przedszkolnego obowiązują indywidualny numer konta dla każdego ucznia

Każdy Rodzic otrzymuje  informację o wysokości opłat, do  5 dnia roboczego każdego miesiąca. Opłaty za wyżywienie  i za  korzystanie z wychowania przedszkolnego wnoszone są „z dołu”, co oznacza że opłaty naliczane są tylko za faktyczne dni obecności dziecka w oddziale przedszkolnym.


Potwierdzenia wpłat za obiady (w postaci skanów lub dokumentów elektronicznych z systemu bankowego w formacie PDF) można przesyłać na adres e-mail intendenta.

W temacie e-maila należy wpisać: OPŁATA – MIESIĄC – Nazwisko, Imię dziecka

Dokument potwierdzający wpłatę należy przesłać w załączniku.


wrzesień

opłata dokonywana jest z dołu (na koniec miesiąca) – obowiązuje indywidualny numer konta

Attachments

Back to top