– Programy

Szkoła Realizuje Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury Oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych Na Lata 2020-2024 -„Aktywna Tablica”.

Back to top