– DOKUMENTY

Statut Szkołyzobacz

Przedmiotowe System Oceniania:

Inne dokumenty

Koncepcja pracy szkołyzobacz

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021zobacz

Plan pracy szkoły 2020/2021zobacz

Plan działań w zakresie podnoszenia efektów nauczania w latach 2019-2024zobacz

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w naucezobacz

Regulamin zachowania uczniów zobacz

Punktowy system oceniania zachowania – zobacz

Regulamin świetlicy szkolnejzobacz

Back to top