– DOKUMENTY

Statut Szkołyzobacz

Wewnątrzszkolne ocenianie przedmiotowe:

Inne dokumenty

Koncepcja pracy szkołyzobacz

Szkolny program wychowawczo-profilaktycznyzobacz

  • Aneks na rok 2021/2022zobacz

Plan pracy szkołyzobacz

Plan działań w zakresie podnoszenia efektów nauczania w latach 2019-2024zobacz

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w naucezobacz

Regulamin zachowania uczniów zobacz

Punktowy system oceniania zachowania – zobacz

Regulamin świetlicy szkolnejzobacz

Plan uroczystości szkolnych – zobacz

Plan konkursów – zobacz

Back to top