– Rok szkolny / podręczniki / BHP

Plan lekcji – otwórz

Podręczniki 2023/2024:
         Oddział 0
         Wykaz podręczników, nr dopuszczenia na rok szkolny – pobierz
         Wykaz programów na rok szkolny – pobierz
         I Etap
         Wykaz programów nauczania na rok szkolny – pobierz
         Wykaz podręczników i nr dopuszczenia na rok szkolny –  pobierz
         Obracanie widoku Adobe Reader Widok -> Obróć widok
         II Etap
         Wykaz programów nauczania na rok szkolny – pobierz
         Wykaz podręczników i nr dopuszczenia na rok szkolny – pobierz
          Programy autorskie – pobierz
         Procedura określająca warunki korzystania przez uczniów z podręczników – pobierz

Kalendarz na rok szkolny – pobierz

Konsultacje z rodzicami – pobierz

Zebrania – pobierz

Wychowawstwa – pobierz

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym – pobierz

Rozkład dzwonków – pobierz

Procedury na stan epidemii:

Back to top