– Aktywni Błękitni

Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzieci szkół podstawowych woj. lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego (zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Lublinie).
 
Program „Aktywni Błękitni” zajmuje się realizacją edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych. Program zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej …

Back to top