– EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ORGANIZACJA

  • Harmonogram egzaminów
  • Dostosowania
  • Przybory
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
  • Wykaz konkursów
  • Zwolnienie z egzaminu
Back to top