– PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W ZBIÓRCE DLA UKRAIŃCÓW I KOLEJNA ZBIÓRKA – 8-10 MARCA

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie myślę, że powinniśmy wzajemnie sobie podziękować za ogromne zaangażowanie w zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy, którzy przekraczają granicę Polski, ponieważ w Ich państwie od kilku dni jest wojna. Podczas trzech dni zbiórki, dzięki Naszej ogromnej ofiarności, zebraliśmy około półtorej tony produktów pierwszej potrzeby: krojonej, pakowanej wędliny, żółtego sera,  pieczywa, masła, soków, musów oraz serków dla dzieci, butelkowanej wody. Zebraliśmy dla dzieci pampersy i mokre chusteczki. W tym miejscu w szczególny sposób podziękujmy pracownikom administracyjnym Szkoły, którzy podczas wykonywania codziennych obowiązków, dbali o przyjęcie i układanie produktów. Miejsce zawiezienia darów zostało uzgodnione z działem koordynującym pomoc dla Uchodźców zatrzymujących się w Lublinie, który znajduje się w  Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Zgodnie z ustaleniami, dzięki wsparciu p. Agnieszki Wyganowskiej, mamie Kuby, która użyczyła Szkole samochodu dostawczego, produkty zostały zawiezione do Lubelskiego Centrum Wolontariatu przy ul. Gospodarczej 2.

Nasze dary, to kropla w morzu potrzeb, dlatego też bardzo proszę powtórzmy kolejny raz naszą zbiórkę w okresie od 8 marca do 10 marca 2022 roku. Mając na uwadze potrzeby będziemy zbierać również makaron, ryż, kaszę w opakowaniach, z długimi datami ważności. Zebrane produkty zostaną przez nas odwiezione do punktu wskazanego przez koordynatora działającego przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Z wyrazami szacunku

Ewa Gęca     

About Author

Leave Comment

Back to top