– Oddziały przygotowawcze dla młodzieży ukraińskiej

Nasze miasto tworzy oddziały przygotowawcze w XI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie wchodzącym w skład Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

Attachments

Leave Comment

Back to top