– V edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Tutaj kiedyś był obóz…”oraz  Konkursu Recytatorsko – Plastyczny pod hasłem „Człowiek dla człowieka bratem”

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie w swojej pracy wychowawczej uwzględnia działania wynikające z misji szkoły, która zawiera się w słowach Jana Pawła II: „Człowiek dla człowieka bratem” co pozwala kształtować młode charaktery w duchu uniwersalnych wartości chrześcijańskich. W związku z tym są organizowane dwa wojewódzkie konkursy pod honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk

W bieżącym roku szkolnym 11 maja  odbyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Tutaj kiedyś był obóz…”.  Patronat merytoryczny objęli: Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego   i Państwowego Muzeum na Majdanku   w Lublinie. II wojna światowa zostawiła w Lublinie tragiczny ślad – dawny hitlerowski obóz koncentracyjny na Majdanku. Codziennie wielu z nas, lublinian, pokonując drogę do szkoły, do pracy, do kolegi czy koleżanki, mija Pomnik Walki i Męczeństwa, i patrzy na zabudowania, jakie pozostały po obozie. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie ze względu na swoje imię czuje się szczególnie zobowiązana do tego, aby przypominać o dziejach Majdanka.

W swoich działaniach mamy na uwadze słowa Jana  Pawła II: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Dlatego też w porozumieniu z Państwowym Muzeum na Majdanku  i Instytutem Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizujemy kolejną edycję konkursu przeznaczonego dla miłośników historii – uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Ma  ona charakter prezentacji wiedzy dotyczącej tematyki konkursowej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zapoznać się z historią Majdanka w oparciu o podane źródła. 

W bieżącym roku szkolnym  16 maja 2022/2023 odbyła się 5 wojewódzka edycja  Konkursu Recytatorsko – Plastyczny pod hasłem „Człowiek dla człowieka bratem” w kategorii recytacja i plastyka.  Inspiruje on do wizualizacji cennych wartości i postaw ludzkich takich jak: tolerancja, życzliwość, przyjaźń, współpraca, pokój na świecie. Dzięki tym wartościom przyszłe pokolenia mogą zmieniać na lepsze swoje małe i duże Ojczyzny.

              Wcześniej,  przez wiele lat konkurs miał charakter międzyszkolny.

Patronat merytoryczny nad konkursem od wielu lat  objęła Fundacja Niepodległości w Lublinie oraz Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie. Udzielają  pomocy przy organizacji konkursu i zapewniają nagrody dla laureatów obu kategorii konkursu: recytatorskiej i plastycznej. 

            W bieżącym roku dodatkowo członek Zarządu Fundacji p. Jan Fedirko przekazał na ręce koordynatora konkursu Elżbiety Piechnik 5 egzemplarzy publikacji pt. „Poczet Bohaterów Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie” wydanej przez Fundację Niepodległości .  Zostały one przekazane p. Dyrektorowi SP nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie p.  Ewie Gęcy. Zasilą one księgozbiór szkolnej biblioteki.

About Author

Leave Comment

Back to top